Comuna de La Vanguardia: Adquiere a través del Programa Equipar una camioneta Pick-Up.

Comuna de La Vanguardia:

Adquiere a través del Programa Equipar una camioneta Pick-Up.